Biskupství brněnské

Na Velehradě proběhl X. ročník formačně vzdělávacího setkání pro nemocniční kaplany

Ilustrace
7.10.2014

Pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a za účasti zahraničních hostů (Rakousko – Vídeň, Slovensko – Martin), proběhl ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2014 ve Stojanově na Velehradě již X. ročník formačně vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů.

Letošního setkání, věnovanému vybraným kapitolám z pastorace a spirituality nemocných a religionistiky, se zúčastnil rekordní počet 81 nemocničních kaplanů, pastoračních asistentů a dobrovolníků ze všech diecézí ČR i z nekatolických církví. Zahájení setkání jednodenní duchovní obnovou pod názvem „Věřím v život věčný“ vedl P. ThLic. MUDr.Bogdan Sikora, OFM Conv., provinciál řádu minoritů.

Po krátkém zasedání výboru a revizní komise Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR následovala zkouška nemocničních kaplanů, další program se nesl v duchu odborných přednášek a pro studenty celoživotního vzdělávání UP v Olomouci studijního programu Nemocniční kaplan bloky výuky.

Z oblasti religionistiky přednášel doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., pastoraci nemocných P. Mgr. WaleriánBugel, dr., spiritualitu nemocných a umírajících Mgr. Anna Hrtúsová, P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský,MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. a ThLic. Michal Umlauf.S přehledem církví účastníky seznámil doc. Damián Němec, dr., psychohygienu a spiritualitu nemocničního kaplanaP. Antonín Krasucki, OP.

Jedenáctý ročník by se měl uskutečnit ve dnech 5. až 8. října 2015.

(Podle zprávy Mgr. Zity Havlenové, nemocniční kaplanky a členka výboru KANK v ČR)

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality