Biskupství brněnské

Už zase misijní neděle?

Ilustrace
19.10.2014

Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.

Připomíná všem věřícím stále platné Ježíšovo vyslání: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem přikázal.“ (Mt 28,19-20)

Církev je ze své podstaty misijní od svého prvopočátku. Misijní činnost by měla být jedním ze základních a samozřejmých rysů církve. Jak dokládá i KKC v čl. 767: „Protože církev je povolání všech lidí ke spáse, je svou přirozeností misionářská, poslaná Kristem ke všem národům, aby z nich učinila učedníky.“ A v čl. 850 se můžeme dočíst: „Konečným cílem misie není nic jiného, než aby se lidé podíleli na společenství, které existuje mezi Otcem a Synem v jejich Duchu lásky.

K návratu a obnově církve v misijním duchu vybízí i současný papež František: „Snažte se neúnavně každého křesťana již od mládí vychovávat k opravdu všeobecnému a misijnímu duchu a probouzejte vnímavost celého společenství, aby podporovalo a pomáhalo misiím podle potřeb každého z nich.“(Generálním shromáždění NŘ PMD, květen 2013)

Světové misie má na starosti Kongregace pro evangelizaci národů v Římě a v jednotlivých zemích Papežská misijní díla. Podle vzoru Pána Ježíše se snaží předávat všude kolem sebe poklad víry a pomáhat. Misie začínají hned vedle každého z nás a pokračují přes naše rodiny, farnosti, děkanáty a diecéze až na konec světa. MISIE JSOU VĚCÍ NÁS VŠECH.

Peníze vybrané na Misijní neděli jsou určené pro Papežské misijní dílo šíření víry. Jeho projekty pomáhají diecézím k samostatnosti. Podporují katolické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty. Peníze vybrané v České republice tak poputují do Ugandy, Bangladéše, Zambie a na Srí Lanku. Bližší informace lze najít na stránkách PMD ČR www.missio.cz.

Bez vás by tato pomoc nebyla možná. Děkuji a přeji vám i vašim rodinám dobré prožívání neděle, a to nejen té Misijní.
Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality