Biskupství brněnské

Kapitulní archiválie z Ditrichštejnova Mikulova budou poprvé představeny veřejnosti

Ilustrace
25.9.2014

V pondělí 29. září 2014 v 10.00 hodin se poprvé otevřou zájemcům dveře do původní gotické věže brněnské katedrály svatého Petra a Pavla známé pod názvem „Propitá“. V rámci doprovodného programu právě probíhající výstavy „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“ představí Diecézní muzeum v Brně v prostorách starého farního archivu unikátní soubor listin odkazující na vznik a první roky existence Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově.

 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout originály archiválií, které jsou trvale uloženy v Diecézním archivu v Rajhradě. K vidění tak bude listina papeže Pavla V. z roku 1618, či papeže Řehoře XV. z roku 1622, ale také zakládací listina mikulovské kapituly z roku 1625 a konfirmační listina císaře Ferdinanda II. z roku 1626. Kolekci pak doplňují vázaná iluminovaná statuta Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově z roku 1773.

Jedná se o unikátní kolekci dokumentů, která je veřejnosti představena vůbec poprvé a vzhledem k náchylnosti archiválií na světlo také na velmi krátkou dobu necelého jednoho týdne. Tyto skvosty barokního písemnictví je možné zhlédnout pouze do soboty 4.října 2014 od 10.00 do 16.30 hodin.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality