Biskupství brněnské

Kapitulní archiválie z Ditrichštejnova Mikulova budou poprvé představeny veřejnosti

Ilustrace
25.9.2014

V pondělí 29. září 2014 v 10.00 hodin se poprvé otevřou zájemcům dveře do původní gotické věže brněnské katedrály svatého Petra a Pavla známé pod názvem „Propitá“. V rámci doprovodného programu právě probíhající výstavy „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“ představí Diecézní muzeum v Brně v prostorách starého farního archivu unikátní soubor listin odkazující na vznik a první roky existence Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově.

 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout originály archiválií, které jsou trvale uloženy v Diecézním archivu v Rajhradě. K vidění tak bude listina papeže Pavla V. z roku 1618, či papeže Řehoře XV. z roku 1622, ale také zakládací listina mikulovské kapituly z roku 1625 a konfirmační listina císaře Ferdinanda II. z roku 1626. Kolekci pak doplňují vázaná iluminovaná statuta Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově z roku 1773.

Jedná se o unikátní kolekci dokumentů, která je veřejnosti představena vůbec poprvé a vzhledem k náchylnosti archiválií na světlo také na velmi krátkou dobu necelého jednoho týdne. Tyto skvosty barokního písemnictví je možné zhlédnout pouze do soboty 4.října 2014 od 10.00 do 16.30 hodin.