Biskupství brněnské

Svátek sv. Václava 2014 v brněnské diecézi

Ilustrace
28.9.2014

V katedrále sv. Petra a Pavla budou v den svátku svatého Václava 28. září 2014 slaveny bohoslužby v 7.30 hodin (latinská), v 9.00 hodin (s novokněžským požehnáním P. Václava Hejče) a v 10.30 hodin.

Generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek bude v 9.30 hodin předsedat děkovné bohoslužbě při příležitosti 20. výročí nově vybudovaného kostela sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích u Brna. Jde v pořadí o druhý kostel, jehož novostavba vyrostla v brněnské diecézi po roce 1989. Původní kostel, o němž se dochovaly zmínky již ze 14. století byl rozhodnutím odborné komise z Ministerstva školství a kultury v roce 1962 zdemolován. O stavbě nového kostela se uvažovalo již v letech 1970 -71, ale příznivá situace nastala teprve po roce 1989. Základní kámen požehnal při své první návštěvě v České republice papež Jan Pavel II. (22. dubna 1990 na Velehradě). Novostavbu slavnostně posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle 25.9.1994.

V brněnském kostele sv. Václava v Brně-Obřanech bude slavena poutní bohoslužba v 9.00 hodin, které předsedá místní duchovní správce P. Martin Kohoutek. (viz plakátek) V brněnské diecézi je svatému Václavu zasvěceno 50 kostelů a kaplí.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality