Biskupství brněnské

Srdce svatého Faráře arského míří do České republiky

Ilustrace
18.9.2014

Do České republiky míří vzácná relikvie srdce svatého Faráře z Arsu Jana Marii Vianneye. Od 13. září bude relikviář s neporušeným srdcem světce putovat po českých a moravských diecézích. Doprovodí ho současní duchovní správci farnosti v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin, kteří také pronesou několik přednášek o světci, do jehož zpovědnice kdysi putovaly tisíce lidí z celé Francie. Proto je svatý Jan Marie Vianney považován za patrona kněží.

 

Jako první se s relikviářem obsahujícím srdce svatého Jana Marii Vianneye setkají poutníci v Želivi, kde se v sobotu 13. září uskuteční sedmá diecézní pouť Královéhradecké diecéze. „Vianneyovy ostatky budou přítomny během mše svaté i doprovodného programu v rámci novény k 350. jubileu naší diecéze a současně v rámci letošního Roku povolání. Proto srdečně zvu všechny kněze i věřící k setkání s ostatky sv. Faráře arského,“ říká královéhradecký biskup Jan Vokál.

 

Následující neděli 14. září se pak mohou věřící zúčastnit pobožnosti s uctěním relikvie a krátké exhortace v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, odkud se srdce svatého Jana Marii Vianneye vydá ještě téhož dne na mariánské poutní místo Rokole, kde se právě 14. září koná tradiční pouť.

 

V Královéhradecké diecézi, která iniciovala přivezení srdce svatého Faráře z Arsu do České republiky, se relikviář ocitne ještě v pátek 19. září v Koclířově a od večera téhož dne až do neděle 21. Září pak v Klášterci nad Orlicí v rámci programu Duchovní obnovy o volbě životního povolání pod vedením současného kněze z Arsu.

 

V ostatních dnech navštíví relikviář vybraná města v naší zemi (viz. přehled možností setkání). Naposledy mohou věřící ostatek uctít 23. září v pražském kostele Panny Marie Sněžné.

 

Setkání s relikvií zahrnuje mši svatou, uctívání relikvie, společnou modlitbu, promluvu současného kněze z Arsu, možnost svátosti smíření a promítání filmu o svatém Faráři arském. Na každém místě se bude konat i samostatné setkání pro kněze. Podrobný program jednotlivých setkání najdete na webových stránkách příslušného biskupství.

 

Svatý Jan Maria Vianney se narodil do rodiny sedláků v Dardilly nedaleko Lyonu. Mládí prožíval za pronásledování katolíků v době Francouzské revoluce. Od mládí se toužil stát knězem. Cestu ke kněžství však měl dlouhou, protože zápasil s vysokými nároky seminárního studia, zejména s latinou. Snad proto mu představení po vysvěcení přidělili nepříliš známou a nábožensky velice zanedbanou vesnici Ars. Jan Maria žil velice skromně a prostě. Nicméně právě svým příkladem a touhou pracovat pro církev dokázal přitáhnout mnoho lidí. Proslul zejména plamennými, někdy velice ostrými kázáními a častým zpovídáním.

 

Ve vesnici Ars zůstal Jan Maria Vianney nakonec celý svůj život, přestože chtěl několikrát odejít do ústraní. Dodnes je Ars-sur-Formans vyhledávaným poutním místem.

 

Jan Maria Vianney zemřel v roce 1859 ve věku 73 let. V roce 1925 byl Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech kněží. Jeho srdce zářící čistotou a svatostí žilo pro jediný cíl: přivést všechny duše k Bohu. Srdce, stejně jako celé světcovo tělo, zůstává i po více než 150 letech od jeho smrti zázračně neporušené.

 

Přehled možností setkání s relikvií

 

Sobota 13. 9. Želiv – od 10:30 - pouť Královéhradecké diecéze v diecézním Roce povolání

 

Neděle 14 .9. Hradec Králové – od 9:30 a 14:00 - katedrála Sv. Ducha

 

Neděle 14. 9. Rokole – od 15.00

 

Pondělí 15. 9. Plzeň – od 16:30 - katedrála sv. Bartoloměje

 

Úterý 16. 9. České Budějovice – od 14:00 katedrála sv. Mikuláše

 

Úterý 16. 9. Tábor-Klokoty – od 18:30 kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Středa 17. 9. Liberec – od 17:15 kostel Nalezení sv. Kříže

 

Čtvrtek 18. 9. Brno – od 16:15 katedrála Sv. Petra a Pavla

 

Pátek 19. 9. Koclířov – 9:00 – 15:00

 

Pátek 19. 9. Klášterec nad Orlicí – od 18:30 do neděle 21. 9. dopoledne Duchovní obnova o volbě životního povolání pod vedením kněze z Arsu

 

Neděle 21. 9. Olomouc – od 10:00 – katedrála sv. Václava

 

Pondělí 22. 9. Ostrava - Zábřeh - od 17:00 – kostel Sv. Ducha

 

Úterý 23. 9. Praha – od 17:30 - kostel Panny Marie Sněžné

 

Mgr. Lukáš Peška

Tiskový mluvčí Královéhradecké diecéze


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality