Biskupství brněnské

Přes 500 mladých animátorů se sešlo v Třešti

Ilustrace
31.8.2014

Motivovat a nasměrovat své vrstevníky správným směrem - to vystihuje úkol mladých lidí, kteří se letos v srpnu sešli na celostátním setkání animátorů (CSA). Setkání má mladé podpořit v další aktivitě v katolické církvi a dát jim novou inspiraci.

Setkání je připraveno pro animátory i za odměnu. Vážíme si práce, kterou ve svých společenstvích dělají. Chceme je také motivovat a inspirovat k další činnosti,“ vysvětluje hlavní organizátor P. Jan Balík.

Setkání proběhlo ve dnech 17. - 23. srpna a postupně jej navštívili biskupové z téměř všech českých a moravských diecézí. Akci organizuje ve 3-5tiletém intervalu Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže. Setkání v Třešti bude již páté přecházela mu CSA ve Světlé na Sázavou (1998), Třešti (2003), Litomyšli (2006) a Kroměříži (2009).

Pro mladé byly nachystány čtyři tematické bloky přednášek a to 1) Víra, církev, duchovní život, 2) Křesťan a svět, 3) Vztahy, sexualita, manželství a čtvrtý blok zaujímají nezařazené přednášky z psychologie, umění apod. Vystřídalo se několik desítek přednášejících z nejrůznějších oblastí např. Mgr. Roman Cardal Ph.D., který mluvil o přirozeném zákoně a relativismu, bývalý velvyslanec ČR ve Francici Pavel Fischer s tématem o rodině nebo Mons. ThLic. Tomáše Holub, Th.D. s přednáškou Zaprášené poklady církve.

Na setkání přijeli mladí z různých důvodů. „Rozhodla jsem se přijet, abych poznala nové věřící kamarády a načerpala duchovní atmosféru do následujícího akademického roku,“ prozradila jedna z účastnic. Další animátoři uvedli, že se na setkání chtějí setkat se známými nebo nabrat inspiraci ke svým činnostem ve farnostech a společenstvích. Pro mnohé byla motivací i možnost chystat a účastnit se klidnějšího přípravného týdne.

Z brněnské diecéze na setkání přijelo 117 animátorů, což je ze všech diecézí nejvíce, druhé místo obsadila Olomouc a třetí Praha. Průměrný věk účastníků letošního setkání byl 21,63 let. Setkání navštívilo celkem 33 Janů a 32 Marií. Nejvíce práce v propagaci setkání udělala diecézní centra mládeže a osobní pozvání kamarádů.

Kromě přednášek na různá témata byly pro animátory připraveny také výtvarné a sportovní aktivity, koncerty nebo divadelní představení Oskar a růžová paní. 

(Zpracovala Anna Bekárková, fotografie Jan Čermák)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality