Biskupství brněnské

Biskup Cikrle požehná prostory nové mateřské školy

Ilustrace
25.8.2014

V pondělí 25. srpna 2014 v 16.00 hodin požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle prostory nové mateřské školy, která byla zřízena při Biskupském gymnáziu v Brně.

Od nového školního roku Biskupské gymnázium Brno rozšiřuje svou činnost o dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 40 dětí ve věku tři až šest let. Pro děti jsou připraveny nově zbudované prostory tříd s veškerým zázemím a vlastním vchodem v budově školy i venkovní hřiště. Těší se na ně tým čtyř učitelek a další personál. K vycházkám i hrám bude jistě využíván přilehlý lesopark, je počítáno s plaveckým výcvikem a též se spoluprací nejen se studenty a vyučujícími domovského gymnázia, ale i s nedalekou Cyrilometodějskou církevní základní školou a střední pedagogickou školou. Mateřská škola bude nabízet i pravidelnou logopedickou péči, katecheze s knězem, křesťanské výukové programy včetně účasti na mši svaté i programy pro rodiče dětí.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality