Biskupství brněnské

Jan Zrzravý a Benátky

Ilustrace
3.9.2014

Společnost Jana Zrzavého ve spolupráci s Benediktinským opatstvím a Nadací ora et labora pořádá výstavu JAN ZRZAVÝ A BENÁTKY. Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou ve Farním centru benediktinského kláštera v Rajhradě ve středu 3. září 2014 v 17.00 hodin a potrvá do 28. září 2014. Přístupná bude denně mimo pondělí od 9.00 do 16.00 hodin.

JAN ZRZAVÝ A BENÁTKY

Výstava o přátelství Jana Zrzavého a benátských kapucínů

Při studiu dokumentů o Janu Zrzavém v archivních fondech Knihovny Národního muzea v Praze jsem nahlédla do malířovy korespondence s benátskými kapucíny. Protože kontakty Jana Zrzavého s benátským kapucínským klášterem na ostrově Giudecca a ani jeho benátské pobyty v 60. a 70. letech 20. století nebyly podrobněji zpracovány, rozhodla jsem se věnovat se tomuto tématu poněkud detailněji.

Roku 2009 jsem za pomoci italských přátel získala kontakt na benátské kapucíny a začala jsem shromažďovat příslušné materiály. Roku 2010 jsem se do Benátek rozjela. Kromě dochovaných dokumentů v klášterní kronice a archivované korespondence vyšlo najevo nečekané překvapení: 25 obrazů, které Jan Zrzavý za svých pobytů v benátském klášteře daroval tamějším kapucínům - svým přátelům.

Výsledkem studia poskytnutých dokumentů se stala dvojjazyčná (česko - italská) publikace "Jan Zrzavý a Benátky", která posloužila jako katalog výstav konaných v italském městě Oderzu (2011) a v pražské Loretě (2013). Na obou těchto výstavách byly prezentovány originály 25 obrazů, které Jan Zrzavý daroval benátským kapucínům.

Výstava je nadále provozována Společností Jana Zrzavého - nyní už bez originálů Jana Zrzavého (suplují je fotografie). Textové (česko-anglické) a fotografické exponáty darovaly Společnosti Jana Zrzavého:

Provincie kapucínů v ČR - Loreta Praha
Provincia Veneta Dei Frati Minori Cappuccini
Knihovna Národního muzea v Praze.

Společnost Jana Zrzavého s potěšením šíří povědomí o malíři, jehož umělecké dílo se vyznačuje výrazným duchovním účinkem.

Dr. Jitka Měřinská, předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality