Biskupství brněnské

”Brněnské” poledne zvoní katedrální zvony

Ilustrace
20.8.2014

"Brněnské" poledne dle pověsti nastává již v 11.00 hodin. Tehdy se nad městem rozezní jeden z pěti katedrálních zvonů zavěšených ve věžích. Jde o zvon sv. Karla Boromejského z roku 1970.

 

Na jižní věži katedrály sv. Petra a Pavla v Brně je umístěn největší a nejstarší zvon. Pochází z roku 1649 a je od Jana Knauffa z Opavy. Byl dvakrát přelit – v roce 1669 olomouckým zvonařem Pavlem Reimerem a v roce 1852 brněnským Adalbertem Hillerem. Tento zvon se nazývá biskupský, váží 40 centů a na svém plášti nese reliéfy Madony s dítětem a sv. Petra a Pavla.

 

Čtyři menší zvony jsou v severní věži. Dva starší z nich pocházejí z roku 1658. Tehdy brněnský zvonař David Jakub Streckfus přelil zvon Jana Knauffa z Opavy, který neměl pěkný zvuk. Zároveň odlil nový zvon a ozdobil jej reliéfy Nejsvětější Trojice, sv. Petra a Pavla a Malé Kalvárie. Přelitý zvon opatřil reliéfy sv. Václava a Šebestiána, sv. Cyrila a Metoděje a Panny Marie.

Dva menší zvony jsou mladší, pocházejí z roku 1970 a byly pořízeny za brněnského biskupa Mons. Karla Skoupého. Jsou zasvěceny sv. Cyrilu a Metodějovi a sv. Karlu Boromejskému.

Hmotnost těchto zvonů není uvedena

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality