Biskupství brněnské

Studenti Biskupského gymnázia se rozloučí se školním rokem v katedrále

Ilustrace
27.6.2014

Také letošní školní rok zakončí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia Brno v katedrále sv. Petra a Pavla, a to v pátek 27. června 2014 v 8.30 hodin. Děkovnou mši bude celebrovat generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

Obnovené Biskupské gymnázium v Brně zahájilo svou činnost po půlroční intenzivní přípravě 2. září 1990. V prvním školním roce sídlilo na Veveří ulici a mělo 3 třídy čtyřletého studia a 2 třídy dvouletého studia. Ty byly určeny pro dospělé studenty, kteří chtěli absolvovat bohoslovecké fakulty, ale v době totality jim bylo znemožněno získat maturitu. Od 1. září 1991 se již vyučovalo v původní budově gymnázia v Barvičově ulici a k dosavadním typům studia přibyly dvě třídy gymnázia osmiletého. Kapacita školní budovy se postupně naplňovala až na dnešních cca 800 studentů. Od nového školního roku otevře brněnské Biskupské gymnázium také mateřskou školu.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality