Biskupství brněnské

Karel Rechlík - Vize a tušení

Ilustrace
11.6.2014

V úterý 27. května 2014 byla v salonku Diecézního muzea při setkání s autorem Dr. Karlem Rechlíkem zahájena komorní autorská výstava s názvem Karel Rechlík – Vize a tušení.

Tři kresby, vybrané z rozsáhlejšího cyklu „Kosmogonie“, se věnují vesmírným dějům, provázejícím genezi světa. V prázdném a temném prostoru se objevuje peruť jako zosobnění Ducha stvořitele, v ohni vznikají nebeská tělesa a ve stínové siluetě můžeme tušit podobu lidské postavy.

Triptych „Korunování trním“ je asociací na události pašijí a Ježíšovo utrpení, ke kterému patřil také výsměch „králi“, korunovanému trním. Trnová koruna, kterou podle některých výjevů nasazovali biřici Ježíšovi na hlavu pomocí holí, aby si sami chránili ruce, se zároveň stává průsečíkem paprsků světla a předzvěstí budoucí slávy.

Cyklus „Tváře“ patří k umělcem léta zpracovávaným tématům. Zkratkovité podoby jsou vyjádřeny uvolněnými tahy štětce, které ve variacích ukazují detaily lidské tváře nazírané z profilu a skloněnou hlavu, viděnou zepředu. Výtvarný rytmus cyklu a jeho existenciální myšlenkové zaměření byly důvodem, aby tyto kresby byly uplatněny jako obrazový doprovod nové publikace brněnského básníka Františka Schildbergera Vyznání, patnáct sonetů. Vystavené práce vznikaly po roce 2000 a jsou převážně vytvořeny kombinovanou technikou na černém nebo bílém papíru. Některé z nich jsou vystaveny poprvé. Výstava je uskutečněna v rámci projektu „Výstavy v salonku Diecézního muzea“ podpořeného dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

Na samotnou výstavu naváže ve středu 11. června 2014 v 17.00 hodin autorské čtení zmíněné nové knihy básníka Františka Schildberga. Instalaci Karel Rechlík – Vize a tušení bude možné shlédnout do konce měsíce června tohoto roku.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality