Biskupství brněnské

Noc kostelů 2014: Spokojení návštěvníci, spokojení pořadatelé

Ilustrace
24.5.2014

Díky pěknému počasí se po mnoha letech podařilo v rámci Noci kostelů naplno využít také programy připravené v okolí kostelů. Zatímco tři poslední ročníky propršely, teplé včerejší počasí se na jihu Moravy podepsalo také na zvýšené návštěvnosti. Ve 160 kostelech, modlitebnách a duchovních centrech na území celé brněnské diecéze přivítali pořadatelé okolo 128 000 příchozích.

 

Ještě v odpoledních hodinách, dříve než Noc kostelů zahájilo společné vyzvánění zvonů v 17.50 hodin napříč celou diecézí, zaznamenali pořadatelé zájem o programy, které byly připraveny pro rodiny s dětmi, soutěže, hry a divadelní představení, které přibližovaly historii či život patrona kostela a ostatních světců, nebo nesly poselství do každodenního života malých návštěvníků. S velkým ohlasem se setkaly i další dětské atrakce, např. skákací hrady, ale i tvořivé programy. V Brně na Moravském náměstí vyrostla dlouhá zeď z kartonů, na které mohli všichni příchozí ztvárnit svůj vzkaz a přání. V kostele sv. Michala se zase návštěvníci dozvěděli o základech psaní ikon a mohli si zkusit namalovat skicu vlastní ikony.

 

Mnoho zájemců vystoupalo na chrámové věže, např. u sv. Jakuba, v katedrále sv. Petra a Pavla, v židenickém kostele sv. Cyrila a Metoděje či v mariánském kostele v ulici Křenová, který byl otevřen letos poprvé. Pro mnohé nabídly právě věže jedinečné prožití ohňostroje ze Špilberku. Zájem byl také o prohlídky dalších běžně nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií.

 

Silný zážitek si odnášeli účastníci z netradičního setkání s lidmi bez domova v kostele sv. Michala, kteří našli odvahu sdělit ostatním svůj nelehký osud a často dramatický životní příběh.

Řada lidí uvítala také možnost ztišení v záři svící nebo při hudbě varhan, v kostele sv. Jakuba každý obdržel u východu kratičký citát na památku.

 

Velkému zájmu se těšila i mimořádně zpřístupněná kaple Matky Boží v blízkosti hradu Veveří u Brněnské přehrady, kam zavítalo 500 návštěvníků, kteří ocenili nejen komentované prohlídky interiéru a malebného okolí, pásmo zhudebněných starozákonních žalmů a barokní hudby, ale především výstavu kopie vzácného gotického obrazu Madony z Veveří.

 

Závěr celého večera na mnoha místech patřil přímluvám a prosbám o požehnání. V katedrále sv. Petra a Pavla se účastníci společně pomodlili s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem za sebe a své blízké, ale také za město Brno a celou diecézi. Poté následoval půlnoční varhanní koncert.

 

Z ohlasů návštěvníků i prvních zpětných hlášení pořadatelů vyplývá opět zážitek příjemné a radostné atmosféry, pestré nabídky, prožitek z nových setkání.

 

Návštěvníci, kteří nechtějí zůstat jen u jedné noci prožité v kostele či modlitebně, ale rádi se dozvědí něco více o současném žitém křesťanství, mohou navštívit některý z připravovaných kurzů Alfa, které nabízejí v rámci 10 setkání možnost dozvědět se něco o Bohu a křesťanství, vyslechnout si tematickou přednášku a poté diskutovat ve skupinkách v přátelské atmosféře.

Více: web: brno.alfakurzy.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality