Biskupství brněnské

V Hruškách u Slavkova se rozezněly nové zvony

Ilustrace
23.5.2014

U příležitosti oslav 720. výročí první zmínky o obci byly v sobotu 17. května 2014 při mši svaté u kaple Panny Marie Sněžné posvěceny nové tři zvony, které konáním sbírky věnovali občané, rodáci a Obec Hrušky.

Zvony byly v roce 2012 odlity ve Zvonařství Rudolfa Pernera v Pasově a nesou jména Nejsvětější Trojice, Panna Maria Sněžná a svatý Josef a jsou laděné do tóniny a2 + c3 + d3. Mši svatou celebroval a zvony posvětil novoříšský opat Marian Rudolf Kosík, OPraem. Zvony se po zavěšení do věže kaple poprvé rozezněly již v sobotu odpoledne.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality