Biskupství brněnské

Jeden den na Petrově 2014

Ilustrace
29.5.2014

Ve čtvrtek 29. května 2014 se brněnský Petrov a jeho okolí zaplní dětmi školního věku, které přijedou z různých farností brněnské diecéze se svými kněžími, katechety a učiteli náboženství, aby společně prožili den plný her a zajímavých setkání – JEDEN DEN NA PETROVĚ.

Akce se koná jednou za dva roky a zájem o ni stále roste. Poprvé se Jeden den na Petrově uskutečnil v roce 2010 za účasti 700 dětí. V roce 2012 o něj projevilo zájem na 1200 účastníků a letos se jich do Brna chystá ještě více.

Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského, které akci organizačně zajišťuje, připravilo tentokrát program s mottem „Svatí jsou darem pro svět“. Děti se setkají s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem, navštíví brněnskou katedrálu, při hrách si prohlédnou areál Petrova a jeho okolí: Denisovy sady, kapucínské zahrady, Biskupský dvůr a několik kostelů v centru Brna. Některé trasy a stanoviště povedou i na brněnský Špilberk. Celý den začne přivítáním a mší v katedrále sv. Petra a Pavla. Poté se děti vydají ve skupinkách v doprovodu dobrovolníků po připravených trasách. Na stanovištích budou potkávat „živé“ světce. Budou to jak svatí, kteří žili před mnoha staletími (např. Václav, Vojtěch, Ludmila), tak i světci a světice, kteří žili nedávno (např. Restituta Kafková, Matka Tereza, Jan Pavel II.). Aktivity související nějakým způsobem s postavou světce pak dětem umožní nejen získat nové vědomosti, ale také upevnit společenství, učit se spolupráci a zažít radost.

Na realizaci Jednoho dne na Petrově se podílí mnoho dobrovolníků. Především jsou to zaměstnanci Biskupství brněnského, kteří pro tento den opustí svou obvyklou práci a zaujmou různé role, z nichž žádná není malá – ať už jde o ztvárnění postavy určitého světce, nebo o pouhé otevírání a zavírání dveří. Děti se dostanou i do míst, kam obvykle turisté nechodí. Zážitky z Jednoho dne na Petrově jsou pro zaměstnance biskupství jakousi teambuildingovou aktivitou, která posiluje kolektiv (ale je i jeho zatěžkávací zkouškou) a objevuje nové dovednosti. Zapojí se také řada kněží, pastoračních asistentů, katechetek a aktivních laiků z celé diecéze.

Velkou pomoc při uskutečnění celého dne poskytuje již tradičně Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická v Brně v Lerchově ulici, která uvolní studenty tří tříd, aby se pro tento den stali dobrovolníky a zažili „pedagogickou praxi“. Zdravotnickou službu zajišťuje Střední zdravotnická škola z Grohovy ulice v Brně. Organizátoři si pochvalují spolupráci a vstřícnost Veřejné zeleně města Brna, Moravského zemského muzea, Muzea města Brna, Městské části Brno-střed a brněnské městské policie.

Plakát

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality