Biskupství brněnské

Blíží se Noc kostelů 2014

Ilustrace
13.5.2014

V brněnské diecézi proběhne v pátek 23. května 2014 již 6. ročník Noci kostelů, k dnešnímu dni je do akce přihlášeno více než 140 míst s téměř osmi sty nejrůznějšími programy. V letošním roce se počet přihlášených opět rozrostl o další místa, jak v jihomoravské metropoli, tak na územní celé brněnské diecéze.

 

Tuto významnou kulturní akci podpořili jako i v předchozích letech představitelé veřejného i náboženského života, např. předsedové vlády a obou komor Parlamentu ČR, ministr kultury, představitelé veřejného i náboženského života. v brněnské diecézi konkrétně brněnský biskup Vojtěch Cikrle, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů České republiky JUDr. Michal Hašek, hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, starostové měst a obcí.

 

Ve městě Brně začíná každoročně Noc kostelů slavnostním vyzváněním zvonů (od 17.50 hodin), kterému předchází ekumenické zahájení (letos proběhne od 17.30 hodin v modlitebně Sboru Církve adventistů sedmého dne ve Střední ulici). Obyvatelům, hostům i turistům bude v jihomoravské metropoli k dispozici tradiční informativní brožura s přehledem programů, letos je již 45 zapojených míst.

 

Podobně jako v předchozích ročnících jsou připraveny hudební programy klasické i moderní, zazní varhanní, gospelové a chorální melodie, své programy dolaďují místní sbory a scholy různých věkových kategorií. V katedrále sv. Petra a Pavla vystoupí maďarský ženský sbor z Diósdu, v Husovicích a v Husově sboru na Botanické zazpívá Akademické Pěvecké Sdružení Moravan, v Horních Heršpicích přednese Janáčkovo kvarteto skladby A. Dvořáka, J. Suka a B. Smetany, v jezuitském kostele jistě zaujme vokální pásmo posluchačů Katedry zpěvu Hudební fakulty JAMU s doprovodným slovem rozhlasového a televizního komentátora Václava Žmolíka.

 

Pro veřejnost bude po dvouleté pauze opět zpřístupněna kaple Matky Boží v blízkosti hradu Veveří u Brněnské přehrady, která nabízí kromě komentovaných prohlídek interiéru a malebného okolí také pásma zhudebněných starozákonních žalmů, barokní hudby, a především výstavu kopie gotického obrazu Madony z Veveří, která byla zhotovena akademickým malířem Vladimírem Teršem v roce 1950.

 

Některé programy pamatují také na letošní Rok rodiny, např. ve Velkém Meziříčí nabízejí tématickou přednášku, na mnoha místech bude příležitost svěřit ve společné modlitbě radosti a starosti rodinného života. Jinde jsou programy tématicky zaměřené na sociální oblast, např. na bezdomovectví s komunitou Sant´Egidio v Brně v kostele u sv. Michala, na specifika péče o nemocné u Milosrdných bratří v Brně v kostele sv. Leopolda a ve Valticích, nebo na pomoc misiím. Husův sbor v Brně v Botanické nabízí komponovaný pořad varhanní hudby, filmového obrazu a mluveného slova O obětech násilí a zneužívání - v horizontu uplynulých 70 let s vídeňským kulturním filozofem, historikem a varhaníkem Dr. Rainerem König-Hollerwögerem, který se dlouhodobě zabývá pomocí zneužívaným dětem a mladým lidem.

 

Za zmínku stojí také autorské čtení generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška, který představí svou knihu Služebník radosti a seznámí příchozí s nevšedním životním příběhem dominikánského kněze Tomáše Týna (v Brně v kostele u sv. Michala).

 

Na své si přijdou také dětští návštěvníci, např. v Brně-Řečkovicích je připravena velká pátrací hra pod názvem Chyťte zloděje, u jezuitů studentský spolek Buřtguláš vystoupí s veselou pohádkou Královna Koloběžka první, do Brna-Líšně zavítá Teátr Víti Marčíka s představením Bajaja v netradičním provedení.

 

Příjemným zpestřením pro všechny příchozí jistě bude na mnoha místech možnost posezení při kávě a čaji, dále nabídka ochutnávky mešních vín a nejrůznějších napečených dobrot či „dobročinných“ palačinek. V Brně-Komíně nabízejí příležitost k vzájemným setkáním, rozhovorům a ke sdílení pod názvem "Pletení jako meditace" a ze svých vzkazů Bohu mohou příchozí přispět ke zhotovení velké zdi a sloupů na Moravském náměstí v rámci programu komunity Emmanuel.

 

Závěr celého večera se mnohde ponese v duchu přímluv a proseb o požehnání místu.

 

O půlnoci se za město Brno mohou účastníci společně pomodlit s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v katedrále sv. Petra a Pavla, který požehná metropoli i celé diecézi. Za světla svící může každý poděkovat Bohu za udělené milosti a svěřit sebe i životy svých drahých do Boží ochrany.

Na jiných místech zazní na rozloučenou varhanní koncerty, zpěvy Taizé nebo čtení biblických úryvků.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality