Biskupství brněnské

Teologický kurz 2014/2015

Ilustrace
2.6.2014

Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost další ročník Teologického kurzu. Bude pro­bíhat od října 2014 do června 2015 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 h). Teologický kurz je vhodný pro zájem­ce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Dále je tento kurz nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí katechety na farách, pokud nestu­dují přímo teologickou fakultu (druhým stupněm je kurz Katecheta, který na Teologický kurz navazuje v dalším roce). Je nutný také pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby atd. a chtějí důkladnější vzdělání). Je určen rovněž pasto­rační asistentům, kteří dosud nemají teologickou fakultu.

Kurz není zaměřen pouze na získání vědomostí, ale nabízí i prohloubení duchovního života a prožitek spole­čenství církve – živé začlenění do farnosti a diecéze. Přihlášky do Teologického kurzu se podávají na Die­cézním katechetickém centru nejpozději do 15. září 2014. Více na http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality