Biskupství brněnské

Triduum 2014 v katedrále na Petrově

Ilustrace
17.4.2014 - 20.4.2014

Také letos zve brněnský biskup Vojtěch během letošního velikonočního třídení na pravidelné ranní modlitby do katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Na Zeleny čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se zde každoročně se svým biskupem setkávají kněží a věřící z Brna a nejbližšího okolí ke společné denní modlitbě církve. Modlitba se čtením a ranní chvály začínají v tyto dny v 7.00 hodin.

Přehled bohoslužeb

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat dopoledne v 9.00 hodin bohoslužbě se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, tzv. „misse chrismatis“, a v 17.30 hodin večerní mši na památku Večeře Páně. Na Velký pátek bude biskup Vojtěch v katedrále na Petrově v 15.00 hodin předsedat velkopátečním obřadům na památku Umučení Páně. Pašije podle sv. Jana zazní v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, kterou řídí Josef Gerbrich.

Večerní vigilii se křtem dospělých katechumenů na Bílou sobotu bude brněnský biskup slavit v katedrále od 21.00 hodin. Slavnost začíná na prostranství před katedrálou žehnáním ohně a velikonoční svíce - paškálu.

Na Boží hod velikonoční bude biskup Cikrle slavit bohoslužbu v 10.30 hodin. Při největší události liturgického roku zazní Mše D dur op. 86 Antonína Dvořáka pro smíšený sbor a varhany.

Podrobné informace o programu Velikonoc 2014 v brněnské katedrále je možné najít zde.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality