Biskupství brněnské

Kandidáti na blahořečení z brněnské diecéze

Ilustrace
20.2.2014

Dne 19. února 2014 se na brněnském biskupství konala tisková konference s prezentací nové publikace generálního vikáře Mons. Jiřího Mikukáška Služebník radosti, a hovořilo se také o dalších kandidátech na blahořečení spojených s brněnskou diecézí.

 

Brno: V úvodu publikace Služebník radosti, která přibližuje životní osudy dominikánského kněze P. Tomáše Týna (1950-1990), píše biskup Vojtěch Cikrle: „Dvacáté století darovalo brněnské diecézi několik nových kandidátů na svatořečení, jejichž kanonizační procesy již probíhají. Společný mají jeden základní rys – všichni se nějakou formou stali oběťmi totalitní zvůle, ať už nacistické - řeholní sestra Marie Restituta Kafková (1894-1943), nebo komunistické - P. Jan Bula (1920-1952), P. Václav Drbola (1912-1951) a řeholní sestra Matka Vojtěcha Hasmandová (1914-1988). Otec Tomáš Týn mezi nimi zaujímá zvláštní postavení – sám se vydal jako oběť za svobodu v naší zemi, když Bohu dobrovolně nabídl svůj život.“

 

Shodou okolností se každé ze jmenovaných osobností týká v letošním roce nějaká významná událost.

 

Blahoslavená řeholní sestra Restituta – Helena Kafková

V roce 2014 uplyne 120 let od narození brněnské rodačky Heleny Kafkové – blahořečené řeholní sestry Restituty, a současně 100 let od chvíle, kdy vstoupila do Kongregace sester křesťanské lásky ve Vídni. Před deseti lety, 2. října 2004, požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle v jednom z nejstarších brněnských sídlišť, Lesná, víceúčelové Duchovní centrum, které je pojmenované po jezuitském knězi P. Martinu Středovi a blahoslavené Marii Restitutě.

V současné době připravuje farnost stavbu kostela, který bude sestře Restitutě zasvěcen.

Život a poselství sestry Restituty představil R.D. Mgr. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné

(text v příloze)

 

Služebnice Boží, dlouholetá generální představená sester boromejek, Matka Vojtěcha Hasmandová

Dne 25. března 2014 uplyne 100 let od narození Matky Vojtěchy Hasmandové a deset let od chvíle, kdy byla kauza jejího blahořečení po ukončení diecézního procesu (v roce 1996) předána do Říma. A protože 21. ledna 2013 uběhlo 25 let od její smrti, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského prožívá toto období jako jubilejní rok Matky Vojtěchy. Její život je nyní představen také v Římě. V bazilice Santa Croce in Gerusalemme proběhla 16. února 2014 vernisáž výstavy v českém i italském jazyce. K vidění bude rovněž v Papežské koleji Nepomucenum či v poutním domě na Velehradě.
Život a poselství Matky Vojtěchy představila S.M. Angelika – Mgr. et MgA. Ivana Pintířová z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

(text v příloze)

 

Dominikánský kněz P. Tomáš Maria Josef Týn

Na podzim roku 2014 uplyne dvacet pět let od chvíle, kdy Bůh přijal při kněžském svěcení dobrovolně nabídnutou oběť Tomáše Týna za svobodu církve v Československu. Když v listopadu 1989 vyšli studenti do ulic, začaly manifestace a politické změny, otec Tomáš Týn prožíval prudké bolesti. Lékaři mu nečekaně diagnostikovali zhoubný nádor s metastázemi v břišní dutině. V naší zemi vrcholil boj o svobodu, Tomáš v bolestech bojoval o život. Prvního ledna 1990 v nedožitých čtyřiceti letech zemřel.A právě 1. ledna 1990 se mohla církev v Československu svobodně nadechnout a po řadě desetiletí začít svobodně žít.

Více na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/p-tomas-tyn-sluzebnik-radosti/

 

P. Jan Bula a P. Václav Drbola, mučedníci v tzv. babickém procesu

V roce 2014 se předpokládá, že bude ukončen diecézní proces beatifikačního řízení služebníků Božích, dvou kněží z brněnské diecéze, Václava Drboly (1912-1951) a Jana Buly (1920-1952). Oba byli nespravedlivě odsouzeni a popraveni jako oběti zinscenovaného tzv. babického procesu, který se odehrál v době komunistické totality v padesátých letech minulého století. V září 2011 zahájil brněnský biskup Vojtěch Cikrle diecézní část beatifikačního řízení služebníka Božího Václava Drboly připojením ke kauze Jana Buly

Život a poselství P. Jan Buly a P. Václava Drboly představil postulátor kanonizačního řízení Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D. a historik, moderátor kanonizačních řízení v brněnské diecézi Mgr. Jan Růžička
(text v příloze).

Více na http://kanonizace.biskupstvi.cz/

 

 

P. Josef Toufar, mučedník

S brněnskou diecézí je spojen také v komunistickém žaláři brutálně utýraný P. Josef Toufar, který se narodil v Arnolci (farnost Zhoř u Jihlavy).

 

Diecézní část beatifikačního řízení se připravuje v královéhradecké diecézi.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality