Biskupství brněnské

Slovo biskupa Vojtěcha Cikrleho ke 100. výročí začátku První světové války

Ilustrace
19.2.2014

Milé sestry, milí bratři,

 v letošním roce si budeme připomínat (ne oslavovat!) sté výročí začátku První světové války. Ta oficiálně vypukla 28. července 1914 a skončila příměřím na všech frontách 11. listopadu 1918. Během této doby bylo mobilizováno více jak šedesát milionů vojáků, z toho necelý milion občanů naší vlasti. Odhaduje se, že jich na různých bojištích Evropy, Asie i Afriky padlo téměř dvěstě tisíc. Mnoho dalších se vrátilo s doživotním postižením, řada rodin byla hluboce rozvrácena nejen životními ztrátami svých blízkých, ale i soci­álními, ekonomickými a společenskými důsledky válečného konfliktu. Nejtěžší válečné následky spočívaly v roz­padu pozitivních hodnot, jako je vzájemná úcta mezi lidmi, chápání manželství atd., které byly do té doby všeobecně přijímány. V nebývalé míře se také rozpadlo základní náboženské cítění a víra v milujícího Boha.

Válkou se také otevřela cesta k socialistické revoluci v Rusku i k mnoha dalším skutečnostem, jejichž následky přetrvávají. Je proto vhodné a potřebné si tyto skutečnosti připomenout, pomodlit se za všechny oběti a poukázat na zlo, které se nás dodnes dotýká.

 V katedrále sv. Petra a Pavla bude pietní mše sloužena ve čtvrtek 26. června 2014 v 17.30 hodin. Všichni jste zváni i se svými farnostmi.

V modlitbě provází a požehnanou postní dobu přeje

Váš biskup  Vojtěch

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality