Biskupství brněnské

Papež František požehnal korunku pro sochu Panny Marie v Olešnici

Ilustrace
19.2.2014

Svatý otec František během návštěvy ad limina požehnal korunku pro sochu Panny Marie v Olešnici. Olešnický farář PaedDr. Pavel Lazárek se bezprostředně po návratu podělil o své dojmy: "Korunku naší Panny Marie jsem do Říma vezli s velkým napětím. Nikdo předem neznal samotný průběh žehnání. O to větší bylo naše překvapení, když si nás Svatý otec nechal zavolat na závěr audience společně s kardinály a s velkou radostí požehnal naši korunku. Dlouho na ní držel ruku a přitom s námi přátelsky rozmlouval. Vnímal jsem tento okamžik jako jeho požehnání pro naše snažení o duchovní obnovu olešnické farnosti. Korunku do Říma doprovodila také naše mládež, která byla oslovena papežovou vstřícností a blízkostí."

Základ korunky sochy Panny Marie je ze stočeného kovového prutu, které se postupně zužuje. Na hrotu je umístěn broušený červený trojboký kámen symbolizující Nejsvětější Trojici. Na obruči korunky je dvanáct zlatých hvězd. "Původní korunka byla ze sochy sňata asi před deseti lety, protože již byla ve velmi špatném stavu. Jako projev našeho vděku za přijatá dobrodiní jsme se rozhodli sochu Panny Marie ve farním kostele sv. Vavřince znovu korunovat. Chtěli bychom, aby korunovace nebyla jen další položkou v možném výčtu odehrávajících se aktivit, ale duchovní obnovou, která v podobě prožití devíti prvních sobot přinese velké duchovní plody. Aby byla poděkováním za velké požehnání i zápasem o osobní svatost,“ doplňuje farář Pavel Lazárek.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality