Biskupství brněnské

Fandíme rodině

Ilustrace
30.1.2014

Národní centrum pro rodinu a centra pro rodinu v diecézích, sdružená v Asociaci center pro rodinu, se připojí k oslavám 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Pro tyto aktivity bylo zvoleno motto „Fandíme rodině“. Bližší informace k mottu a k letošním oslavám naleznete na www.rodiny.cz.

Brno: Na letošní rok připadá 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů v roce 1994.

OSN vyzvala svoje členské státy, aby se k oslavám tohoto výročí připojily.

Asociace center pro rodinu České republiky vyhlašuje k tomuto výročí motto „Fandíme rodině“ a připojí se k oslavám svými aktivitami.

Proč je potřeba fandit rodině?

· Protože domácnost zaměstnaných rodičù hospodaří pouze s 61 % příjmù na člena rodiny proti domácnosti bez dětí. Jedním z důvodů je, že pracující rodiče investují do výchovy dětí a současně se podílejí na financování dùchodù současných seniorů (na rozdíl od bezdětných, kteří neinvestují do dětí).

· Protože mnozí starší či nemocní by mnohdy rádi zůstali v péči své rodiny. Rodina pečující o svého člena ale potřebuje dostatečnou podporu, dostupné služby a možnost vhodně zkombinovat péči s výdělečnou činností, aniž by ekonomicky strádala.

· Protože rodina je stále vysoce ceněna v žebříčku hodnot všech generací, přestože společnost rodinu považuje jen za soukromou sféru života jednotlivce.

· FANDÍME VŠEM, KTEŘÍ DO RODINY INVESTUJÍ.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality