Biskupství brněnské

Volba nového provinciála dominikánů

Ilustrace
29.1.2014

Provinční kapitula dominikánů konaná v Olomouci od 27. ledna 2014 postulovala za svého provinciála opět (už potřetí od roku 2006) fr. Benedikta Tomáše Mohelníka OP. Magistr Řádu fr. Bruno Cadoré OP postulaci dne 28. ledna přijal a provinciála potvrdil.

Provinciál postulaci přijal, složil předepsané vyznání víry a přísahu věrnosti a tak se svého oficia na další čtyři roky ujal.


Narodil se roku 1970 ve Valašském Meziříčí. Řádové sliby složil v roce 1990. Na kněze byl vysvěcen v roce 1995. Základní teologická studia absolvoval na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální doktorandské studium na teologické fakultě Univerzity ve Fribourgu (Švýcarsko). Je lektorem dominikánského Generálního studia. Vyučuje dogmatickou teologii na teologické fakultě UK v Praze a UP v Olomouci.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality