Biskupství brněnské

Zemřel Mons. Josef Stejskal, papežský prelát a arciděkan v Horní Polici.

Ilustrace
1.2.2014

Zemřel Mons. Josef Stejskal, papežský prelát a arciděkan v Horní Polici, se narodil se 21. ledna 1922 v Šitbořicích. Po studiích na teologické fakultě v Brně byl 5. července 1949 v katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen na kněze.

Po svém kaplanském působení v Poštorné, Děčíně a České Lípě byl 1. února 1954 ustanoven administrátorem ve farnostech Horní Police, Žandov a Jezvé. Dne 1. dubna 1991 byl jmenován arciděkanem farnosti Horní Police. Za svoji obětavou práci pro diecézi se 21. října 1996 stal čestným kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a 18. ledna 2001 byl Janem Pavlem II. jmenován papežským prelátem.

Při mši svaté se s ním rozloučíme v sobotu 1. února 2014 v 10.00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici.

Parte

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality