Biskupství brněnské

P. Tomáš Týn: Služebník radosti

Ilustrace
24.1.2014

Generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek v těchto dnech vydává publikaci „Služebník radosti – pohledy do života dominikánského kněze Tomáše Týna“, kterou završuje trilogii mapující životy tří kněží – rodáků z brněnské diecéze, kteří jsou kandidáty na blahořečení.

Brno: Po představení životních osudů dvou mučedníků v tzv. babickém procesu z padesátých let minulého století – P. Jana Buly (1920 – 1952) – „Sejdeme se v nebi“ a P. Václava Drboly (1912 -1951) - „Vejdi do radosti“, přibližuje autor čtenářům brněnského rodáka P. Tomáše Týna (1950 – 1990). Na rozdíl od předchozích dvou příběhů, o P. Týnovi vyprávějí jeho nejbližší – maminka Ludmila, sestra Helena, bratr Pavel a spolužák z francouzských studií- Mons, Jan Peňáz, nyní farář ve Křtinách u Brna..

Dominikánský kněz Tomáš Josef Maria Týn se narodil v Brně, jeho rodina bydlela v domě v Joštově ulici. Jako výborný student byl poslán studovat na gymnáziu ve francouzském Dijonu, kde roku 1969 maturoval. Po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 odešli do zahraničí i jeho rodiče a usadili se v Německu. Tomáš Týn vstoupil v září 1969 k dominikánům a po studiích ve Walberbergu, Boloni a Římě byl dne 29.6.1975 vysvěcen papežem Pavlem VI. na kněze. Toho dne také nabídl svůj život Bohu jako smírnou oběť za svobodu církve v Československu. Následující léta vyučoval teologii a filozofii na univerzitě v Boloni a působil zde v duchovní službě.

V říjnu roku 1989 Bůh jeho nabídku podivuhodným způsobem vyslyšel – P. Tomáš Týn byl náhle zasažen prudkými bolestmi a lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor s metastázemi v břišní dutině. Jeho rodiče – oba dva lékaři – ho nechali převézt do Německa. Přestože mu postupující metastázy působily stále větší bolesti, pracoval až do posledních chvil na svém teologicko-filozofickém díle Metafisica della sostanza. Zemřel 1. ledna 1990 v nemocnici v Heidelbergu. Bylo to právě v den, kdy naše země vstoupila do nového roku po desetiletích komunistického totalitního útisku svobodná.

Dne 25. února 2006 byla v Boloni zahájena diecézní fáze beatifikačního procesu P. Tomáše Týna za účasti zástupců české dominikánské provincie.

Publikaci Služebník radosti vydává Biskupství brněnské, kde je možné ji zakoupit nebo objednat na dobírku (Petrov 5, 602 00 Brno). K dostání je rovněž v prodejně Donum (Brno, Petrov 9).
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality