Biskupství brněnské

Sestra Kasilda oslavila 100 let

Ilustrace
21.1.2014

Sestra Kasilda z Kongregaci Milosrdných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně oslavila 18. ledna 2014 své sté narozeniny. Sestra Kasilda je stále činorodá, donedávna ještě pomáhala v klášterní prádelně. Stále se účastní pravidelných modliteb i dalších aktivit společně s ostatními sestrami.

Kongregaci Milosrdných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou Svaté Rodiny založil 15. března 1886 brněnský biskup, pozdější kardinál ThDr. František Saleský Bauer. První generální představenou této kongregace, kterou můžeme najít jen na území brněnské diecéze, vedla Bernardina Hošková (1849-1922). Původním posláním sester bylo ošetřování raněných ve vojenských lazaretech a přímo na bojištích 1. světové války v Polsku, Rusku a Itálii. Dnes pracují v domovech důchodců a v nemocnicích. Stejně jako ve svých začátcích můžeme sestry najít v Grohově (dříve Sirotčí) ulici v Brně, kam se vrátily po roce 1989. Zde sídlí také Církevní střední zdravotnická škola, kterou kongregace založila v roce 1990.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality