Biskupství brněnské

Mons. Josef Šik oslaví 85. narozeniny

Ilustrace
8.1.2014

Brno: Mons. Josef Šik se narodil 8.ledna 1929 v Brně - Chrlicích. Po maturitě na reálném gymnáziu nastoupil do bohosloveckého učiliště v Brně. Po státním zrušení teologických fakult musel nastoupit do PTP. Po návratu do civilního života pracoval patnáct let manuálně, dalších dvacet pět let jako technik.V dubnu roku 1968 byl tajně vysvěcen na kněze a až do pádu totalitního režimu působil v neveřejné duchovní správě.

V roce 1992 byl ustanoven kooperátorem v kostele sv. Tomáše v Brně, kde dosud působí. Je spirituálem zasvěcených panen v brněnské diecézi.

V Jubilejním roce 2000 jej Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality