Biskupství brněnské

Modlitba za národ na Pálavě

Ilustrace
17.11.2013

Římskokatolická farnost Pavlov u Mikulova zve k modlitbě za náš národ. Akce se uskuteční v neděli 17. listopadu 2013 při malé pěší pouti k sv. Anežce České.

Sraz je ve 14 hodin u kostela v Pavlově, odkud poutníci vyjdou k nové soše sv. Anežky České na Pálavě. Tu 6. července 2013 požehnal kardinál Dominik Duka.

Více
http://www.farnostimikulovska.cz/view.php?nazevclanku=pout-k-sv-anezce-ceske-na-palave&cisloclanku=2013110004