Biskupství brněnské

Hradišťan na pomoc Nesvačilce

Ilustrace
13.10.2013

Dne 13. října 2013 v Moutnicích u Brna zazní ve spolupráci s herci brněnských divadel koncert Hradišťanu pro dílo výstavby Charitativního, vzdělávacího a duchovního centra s kaplí Panny Marie bolestné a přilehlým areálem relaxačně – meditačního parku pro spoluobčany v obci Nesvačilka.

Jak říká místní duchovní správce P. René Strouhal: "Občané obce Nesvěčilka se dodnes nemají kde scházet ke společným bohoslužebným shromážděním. Podobně jako různá uskupení a organizace mají potřebu a právo na místo, kde by se mohli scházet. Dočasně se tato situace řeší využitím prostor sálu tamního obecního úřadu. Tento způsob však nemůže být trvalým stavem.Objekt zamýšlené kaple by měl však sloužit široké veřejnosti, a to nejen jako místo různých setkání a obřadů pro spoluobčany, ale i jako prostor, který se svojí přirozenou povahou poskytne zázemí ke kulturnímu životu obce a zpravidla regionu. Zamýšlený relaxačně – meditační park je svým způsobem výjimečný a spoluobčany vítaný. Věříme, že se kaple pro svoji nepopíratelnou originalitu stane zajímavým architektonickým objektem, který přirozeně nalezne své místo v kulturním dědictví našeho národa."

Autory vítězného návrhu jsou otec a syn Michael a Jan Říční. Po všech legislativních jednáních a inženýrinku započnou stavební práce v září tohoto roku.

Plakát

Více http://www.biskupstvi.cz/2013-01-30-kaple-panny-marie-bolestne-v-nesvacilce