Biskupství brněnské

Prodloužení výstavy Kotva a pramen

Ilustrace
22.8.2013 - 1.9.2013

Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků prodlužuje Diecézní muzeum v Brně výstavu „Kotva a Pramen – cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“. Tuto expozici instalovanou v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně zhlédlo dosud více než dva tisíce návštěvníků. Úspěšná výstava odhaluje na kostelech zasvěcených sv. Klimentu nejstarší stopy působení slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Otevřeno je mimořádně až do neděle 1. září 2013 denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek do 16.15 hodin.