Biskupství brněnské

Česká výprava na Světových dnech mládeže 2013

Ilustrace
7.8.2013

Letošních Světových dnů mládeže v Rio de Janeiru se zúčastnila také výprava z České republiky. Do Brazílie se z brněnské diecéze vydalo 25 z celkového počtu 150 českých poutníků. Účastnili se i kardinál Dominik Duka a biskup Pavel Posád, který má v ČBK na starosti mládež.

Před samotným setkáním probíhal v jednotlivých brazilských diecézích Týden evangelizace. Brazilské rodiny přijaly české poutníky do svých domovů s otevřenou náručí přesně jako socha Ježíše na Corcovadu. Připravili si pro ně duchovní i kulturní program v několika farnostech města Barra do Piraí. Během něho měli poutníci možnost poznat historické i přírodní památky, navštívili typickou brazilskou farmu fazendu, kde pracovali otroci, ale podívali se i na místa, kde se místní církev stará o chudé a nemocné. Liturgie je v Jižní Americe pro středoevropany docela divoká. Alespoň ale mohli mladí Češi při mších svatých plně poznat radost z víry, jaká se u nás jen tak nevidí. Týden evangelizace tedy splnil svůj úkol na obě strany. Podle vyjádření jednoho Brazilce nikdy jindy tolik místní mládeže v kostele nebývá.

Rio de Janeiro přivítalo poutníky deštivým počasím. To společně s velkou vzdáleností do centra města ztěžovalo účast na festivalu mladých a hlavním programu. Češi se ale nenechali odradit. Po českém dopoledním programu, který obsahoval katecheze biskupů, vyráželi do města na zahajovací mši, přivítání papeže nebo páteční křížovou cestu. Proběhlo i setkání s potomky Čechů žijících v Brazílii. Kardinál Dominik Duka jim daroval a požehnal kopii Pražského Jezulátka. Poslední dny se ukázalo slunce a závěrečná vigilie i nedělní mše se podle odhadů účastnily až tři miliony věřících. Papež František je vyzval, aby šli, nebáli se a sloužili. V nedělním kázání řekl, že mladým lidem mohou nejlépe přinést evangelium jejich vrstevníci: „Nést evangelium znamená nést Boží moc, vytrhávat a hubit zlo a násilí, ničit a bořit překážky sobectví, netolerance a nenávisti, stavět nový svět. Ježíš Kristus s vámi počítá! Církev s vámi počítá. Papež s vámi počítá!“

Další dny odlétaly první skupinky Čechů domů, jiní ale ještě podnikli cestu do Aparecidy, což je druhé největší americké poutní místo. V úterý 30. července sloužil kardinál Dominik Duka českou mši v malé kapli v soše Krista Vykupitele na hoře Corcovado. Tématem setkání byla věta „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19). Mladí lidé odjížděli z Ria nejen plni turistických zážitků, ale hlavně povzbuzeni ve víře a odhodláni naplnit motto setkání u sebe doma.

Zpracoval Jan Pilař