Biskupství brněnské

P. Petr Šikula novým rektorem papežské koleje Nepomucenum

Ilustrace
1.8.2013

Od 1. srpna 2013 je na návrh ČBK jmenován vatikánskou Kongregací pro klérus novým rektorem české Papežské koleje Nepomucenum v Římě R.D. ThLic. Petr Šikula (nar. 1974). Ve funkci vystřídá dosavadního rektora Mons. Dr. Jana Mráze (nar. 1962).

Brno/Řím: R.D. Petr Šikula působí od roku 1999 v Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra Pavla v Brně, od roku 2010 jako její farář. Je členem Kněžské rady brněnské diecéze a kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. V Římě studoval na teologické fakultě Papežské Lateránské univerzity a dosáhl licenciátu v oboru fundamentální teologie. V Nepomucenu strávil sedm let a v těchto dnech převezme funkci od Mons. Jana Mráze, rovněž kněze brněnské diecéze, který v Římě působí dvacet let.

Mons. Jan Mráz po studiích kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě působil od roku 1995 v římské koleji Nepomucenum nejdříve ve funkci spirituála, od roku 1998 jako její rektor. V roce 1999 jej papež, blahoslavený Jan Pavel II., jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a od roku 2010 je také kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Po římské misi se vrací do svého rodiště, do jihomoravské metropole, a to jako farář jedné z největších farností, u kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí.