Biskupství brněnské

Slavnost Těla a krve Páně v jihomoravské metropoli 2013

Ilustrace
2.6.2013

Slavnost Těla a krve Páně bude v Brně slavena v neděli 2. června 2013. V 15.00 hodin bude zahájena bohoslužbou v kostele sv. Janů v Minoritské ulici, po které vyjde průvod centrem města.

Trasa průvodu bude končit v katedrále sv. Petra a Pavla, kde v 17.00 hodin zahájí brněnský biskup Vojtěch Cikrle hodinovou adoraci. Tím se brněnští věřící připojí k celosvětové eucharistické adoraci, kterou v Roce víry inicioval papež Benedikt XVI. Svatý otec František povede ve stejnou dobu adoraaci v římské bazilice sv. Petra. Papežovým přáním je, aby se ve stejnou dobu připojilo k adoraci co nejvíce die­cézí a farností po celém světě. Tato událost má poskytnout věřícím příležitost spojit se se svým biskupem a s nástup­cem sv. Petra v modlitbě k živému Kristu přítomnému v Nejsvětější svátosti oltářní.

Plakátek