Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2013

Ilustrace
19.5.2013

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v neděli 19. května 2013 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého v 9.00 hodin svátost křesťanské dospělosti.

 

Při slavnosti Seslání Ducha Svatého přijmou každoročně v katedrále na Petrově svátost biřmování dvě stovky dospělých lidí z farností v Brně a jeho okolí. V loňském roce přijalo v celé brněnské diecézi svátost křesťanské dospělosti kolem dvou tisíc osob.

Na jednom z nejznámějších poutních míst brněnské diecéze, v Santiniho chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách u Brna, bude svatodušní vigilii v sobotu 18. května v 18.00 hodin slavit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Večerní slavnosti zakončí světelný průvod.