Biskupství brněnské

Křižanov ozdobí socha rodačky, svaté Zdislavy

Ilustrace
20.7.2013

Akademický sochař Otmar Oliva je autorem vznikající bronzové sochy sv. Zdislavy, která ozdobí náměstí v Křižanově. Architektem konceptu celého památníku je Ing. arch. František Zajíček.

Jak uvádí místní farář P. Tomáš Holcner, myšlenkovým a symbolickým obsahem památníku je poselství svaté Zdislavy, rodačky z Křižanova, dnešnímu člověku. Slavnostní prezentace sochy je plánována na rok 2015 , kdy si budeme připomínat 20. výročí od svatořečení sv. Zdislavy papežem Janem Pavlem II.

Křižanovská farnost dlouho plánovala pouť do Říma a Vatikánu, které se nakonec uskutečnila v dubnu letošního roku. Zúčastnilo se jí čtyřicet farníků. Ti byli ve středu 17.4. 2013 přítomni audienci na Svatopetrském náměstí, a Svatý otec František je jmenovitě přivítal mezi dalšími asi sedmdesáti tisíci poutníky. Na závěr audience papež František požehnal základní kámen, který bude později vložen do památníku sv. Zdislavy.

Památník bude ze žuly ve tvaru kruhu o průměru 12 m, uvnitř bude kašna ve tvaru sférického trojúhelníku a v ní bronzová socha mladé svaté Zdislavy od akad. sochaře Otmara Olivy. V rozích kašny vytvoří autor atributy sv. Zdislavy. Kolem památníku bude 12 sloupů (3x4) vždy spojených architrávem s nápisy. U sloupů pak bude posezení.

Hodnota památníku se bude pohybovat okolo 5 mil . Kč. Dodnes věnovali věrní ctitelé cca polovinu.

Číslo účtu je 00-2648161359/0800. Potvrzení o přijaté platbě například pro možnost odpočtu daní ráda na požádání zašle paní Nila Vodičková tel. 721850485.