Biskupství brněnské

Svatodušní pouť v sídlišti Brno-Líšeň

Ilustrace
19.5.2013

Salesiáni a věřící v Brně- Líšni usilují o stavbu nového kostela zasvěceného Duchu Svatému. Bude vybudován pod poliklinikou v Horníkově ulici jako třetí a závěrečná etapa stavby Salesiánského střediska mládeže.

První dvě etapy v Kotlanově ulici již slouží dětem, mládeži a všem zájemcům. Právě zde bude slavena slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 19. května 2013. Program bude zahájen mší v tělocvičně Saleska v 10.00 hodin.

 

Podrobnosti o programu plakátek