Biskupství brněnské

Kurzy Centra naděje a pomoci v roce 2013

Ilustrace
25.5.2013

CENAP – Centrum naděje a pomoci v Brně (Vodní ulice č.p. 13, www.cenap.cz) se zaměřuje na řešení otázek dotýkajících se života rodiny

KURZ STM PPR

CENAP – Centrum naděje a pomoci v Brně se zaměřuje na řešení otázek dotýkajících se života rodiny. Mezi ně patří také otázky tzv. plánování rodičovství. V centru se vyučuje symptotermální metodu přirozeného plánování rodičovství (STM PPR). Metoda má zásadní výhodu – manželé pomocí ní mohou přesně rozpoznat , kdy je období vhodné k početí a kdy k početí dojít nemůže, kdy jsou tzv. neplodné dny. Díky tomu se jedná o velice spolehlivou metodu, když se manželé potřebují početí vyhnout. Tím, že metoda je založena na respektování společné plodnosti, vede k prohlubování vzájemného vztahu mezi mužem a ženou. Nezanedbatelná výhoda metody spočívá také v tom, že nemá škodlivý vliv na zdraví. Metodu je možné se naučit v rámci pravidelného poradenství nebo na Kurzu STM PPR. Ten probíhá buď v rámci čtyř setkání ve všední dny, nebo dvou setkáních o sobotách. Nejbližší termíny zahájení kurzu jsou od 28. května 2013 (4 úterní lekce) a 25. května 2013 (sobotní kurz )

 

NA ZAČÁTKU TĚHOTENSVÍ

- kurz pro nastávající rodiče - 3. června 2013

Důležitý kurz i z hlediska pastorace rodin. Na daném setkání jsou nastávající rodiče seznámeni s prenatální péčí, hovoří se o zdravém životním stylu, o tom, jak probíhá těhotenství a jeho fyziologie. V rámci kurzu se CENAP především snaží podopřit rodiče v plném přijetí dítěte. Vysvětluje se zde, která vyšetření jsou důležitá pro péči o těhotnou ženu a dítě a lektoři upozorňují na ta vyšetření, která jsou zaměřena čistě za účelem zdůvodnění potratu počatého dítěte.

 

O MANŽELSTVÍ

 

Tento motivační kurz je určen pro snoubenecké a novomanželské páry, které chtějí prohloubit svůj vztah. V rámci kurzu je možné si uvědomit, jaké hodnoty jsou pro vztah důležité, jaké jsou rozdíly v komunikaci mezi mužem a ženou a jak s nimi pracovat. Jde o čtyři setkání s tématy: Opravdová láska, Komunikace, Lidská sexualita a Život rodiny. Je možné se přihlásit i na jendotlivá sektání. Kurz bude zahájen 30. května 2013.