Biskupství brněnské

Konference Církevní restituce v praxi

Ilustrace
7.5.2013

Odborná konference Církevní restituce v praxi se koná 7. května 2013 v Praze (konferenční sál Nemocnice pod Petřínem).

Od listopadu 1989 se náš stát snažil najít způsob, jak se vypořádat s církvemi a s církvím zabaveným majetkem. Snad žádná norma nebudila mezi politiky i v občanské společnosti takové vášně. Až současná vláda schválila a prosadila konečnou podobu zákona o církevním vyrovnání. Církvím bude navráceno asi 56% jejich nemovitého majetku a zbytek bude po dobu 30 let splácen ze státního rozpočtu. Mělo by také dojít k postupnému zastavení financování církví z prostředků státu.

Zákon 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (nesprávně označovaný jako Zákon o církevních restitucích) byl po mnoha problémech v obou komorách parlamentu definitivně přijat sněmovnou v listopadu 2012. Prezident poté zákon nepodepsal ani nevetoval, norma tedy začala platit k prvnímu lednu 2013. Problémy však nekončí - parlamentní opozice podala několik žalob k Ústavnímu soudu a požaduje zastavení tohoto procesu. Příslušné smlouvy mezi Vládou ČR a jednotlivými církvemi jsou však již podepsány.
Povinnými subjekty k vydávání majetku budou především Státní pozemkový fond ČR, Lesy České republiky a další státní instituce, pokud majetek spravují. Jak ale bude v reálu vypadat navracení majetku? Hrozí vleklé soudní spory, a jak budou řešeny? Budou církve dobrým hospodářem? Je reálná dobrá spolupráce mezi městy a církvemi?

Program konference:

Vydávání věcí a jeho vztah k finančnímu vypořádání
Mgr. Jakub Kříž, PhD., tajemník katedry soukromého práva, CEVRO INSTITUT

Příspěvek na činnost církví v přechodném období
Ing. Pavla Bendová, ředitelka odboru církví, Ministerstvo kultury ČR

Postup povinné osoby předcházející uzavření dohody o vydání věci
Mgr. Martin Pujman, advokát, Toman, Devátý & PARTNEŘI, advokátní kancelář, s. r. o.

Orientace v pozemkových knihách v souvislosti s poskytováním písemných dokladů o vlastnictví církevního majetku
Jana Brantová, vedoucí oddělení veřejných knih a informací z KN, Český úřad katastrální a zeměměřičský

Výzva k vydání věci a její náležitosti
Mgr. Stanislav Hykyš, advokát České biskupské konference

Restituční podstaty (majetkové křivdy) a jejich prokazování
v jednání

Spolupráce mezi církví a městem
v jednání

Církevní podníkání
v jednání

Více informací naleznte na www.bids.cz/restituce
Online registraci naleznete zde.

Další informace: Helena Sochrová, helena.sochrova@bids.cz, +420 737 461 336