Biskupství brněnské

Vizuální styl Noci kostelů 2013

Ilustrace
24.4.2013

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2013, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 24. května 2013.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 14,7 ze starozákonní knihy proroka Zachariáše: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety právě ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Od té doby se Noc kostelů rozšířila do dalších evropských zemí.

 

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje více než 1000 kostelů a modliteben.

Více na www.nockostelu.cz

NK13