Biskupství brněnské

Uzavření přístupu ke kostelu sv. Václava v Brně Obřanech

Ilustrace
19.3.2013 - 22.3.2013

Na základě kalamitní situace a z důvodu ochrany návštěvníků kostela sv. Václava ve farnosti Brno-Obřany se vzhledem k padajícímu sněhu ze střech a padajících dřevin s okamžitou platností uzavírá přístup k tomuto kostelu.

Jak uvádí jáhen Petr Šplouchal, tento stav potrvá do pátku 22. března 2013 a do odstranění následků kalamity.

Všechny bohoslužby budou slaveny ve "Večeřadle - sálu farní klubovny" Fryčajova 16. Vchod z hlavní ulice do dvorního traktu.

Bližší informace: jáhen Petr Šplouchal, tel. 605 487 938.