Biskupství brněnské

Kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce

Ilustrace
10.2.2013

Moderní kaple Panny Marie bolestné v Nesvěčilce bude zároveň sloužit jako vzdělávací, charitní a duchovní centrum. Začne možná už letos růst u obce Nesvačilka na Židlochovicku. Šedesát místních věřících z tří set obyvatel velké vesnice se léta schází o útercích v sále obecního úřadu. Kapli si chtěli vystavět už po válce, ale nepodařilo se to.

Informace o kapli je na internetové adrese www.kaplenesvacilka.cz

 

 

Místní duchovní správce R.D. Mgr. René Strouhal hledá cesty k finančnímu zabezpečení plánované stavby:

"Sestry a bratři ve víře, vážené dámy, vážení pánové, lidé dobré vůle…!

Dovolte, abychom vás oslovili ne úplně novou, ale naléhavou myšlenkou – zřídit novou kapli v obci Nesvačilka.

Občané obce se dodnes nemají kde scházet ke společným bohoslužebným shromážděním. Dočasně se tato situace řeší využitím prostor sálu obecního úřadu. Tento způsob však nemůže být trvalým stavem.

Celý objekt je pojatý jako prostor s využitím pro širší veřejnost. Bude se jednat o místo s charitativním, vzdělávacím a duchovním zaměřením. Kolem kaple je zakomponován meditativně – relaxační park.

Na shora zmíněné, zamýšlené a inženýrsky i projektově započaté dílo si věřící pomalu střádají ze svých úspor, ale už nyní je zřejmé, že je to nad jejich možnosti. Proto si vás dovolujeme oslovit s prosbou o finanční příspěvek.

Pokud byste se rozhodli přispět, uvádíme číslo transparetního účtu: 2300338440/2010.
Díky za váš případný dar, který pomůže dobré věci!

Za realizační tým s přáním všeho dobrého

P. René Strouhal, duchovní správce obce Nesvačilka"

Originální projekt kaple ztvárňuje symboliku Panny Marie Bolestné, které je stavba zasvěcená. Tubusovitý objekt o vejčitém půdorysu na kamenné podezdívce bude obložený dřevem. Světlo dovnitř bude proudit úzkými okny, které symbolizují slzy Bohorodičky i to, že za trápením vždy prosvítá naděje.

 

Informace o stavbě kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

www.kaplenesvacilka.cz

 

„Odhadujeme, že se náklady na výstavbu kaple budou pohybovat kolem jedenácti milionů korun. Úpravy terénu by mohly začít už letos, jakmile bude hotová projektová část. Počítáme s tím, že kapli budeme stavět na etapy podle toho, kolik se nám podaří získat prostředků,“ doplňuje P.Strouhal.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality