Biskupství brněnské

Betlémské světlo 2012 a střípky z jeho historie

Ilustrace
22.12.2012

V sobotu 15. prosince 2012 převzali čeští skauti ve Vídni Betlémské světlo a v neděli jej při slavnostní bohoslužbě předali v katedrále sv. Petra a Pavla brněnskému biskupovi Vojtěchu Cikrlemu.

V sobotu 22. 12. 2012 bude rozváženo Betlémské světlo po celé republice a bude rozdáváno při místních akcích. Seznam míst je možno stále doplňovat. Více na www.betlemskesvetlo.cz

Brno: Letošním Dítětem Betlémského světla se stala třináctiletá Christine Mader z Horního Rakouska, ze St.Oswaldu u Freistadtu. Christina Mader převzala Betlémské světlo ve středu 28. listopadu v Linzi od vedoucího akce „Betlémské světlo“ Gunthera Hartla, který přivezl tento symbol vánočního pokoje z Betléma do Rakouska. Betlémské světlo bylo zapáleno předešlého dne v Jeskyni narození jedenáctiletým chlapcem z Betléma a předáno Gunthru Hartlovi. Christine Mader byla vybrána jako dítě Betlémského světla pro svou práci v sociální oblasti. Stará se o dvě své kamarádky s Downovým syndromem. Jedna z dívek navštěvuje stejně jako Christine čtvrtou třídu soukromé střední školy Marianum ve Freistadtu. Christine pomáhá své kamarádce všude, kde potřebuje pomoci, jak ve škole tak i mimo školu. Hodně času stráví také se svou jedenáctiletou sousedkou, která je také postižená.

Na začátky tradice Betlémského světla v naší zemi vzpomíná její zakladatel a hlavní organizátor Ing. Jan Svoboda, CSc. z Brna: " Od skromných mezinárodních začátků, kdy se Betlémské světlo předávalo zástupcům exilových skautů z Maďarska, Polska a Československa, se tato akce během dvaceti let rozšířila do celé Evropy. Hodně práce a nadšení v těchto začátcích přinesli hlavně vídeňští skauti, kteří neváhali strávit tři dny ve vlaku, aby přivezli Betlémské světlo přes Polsko a pobaltské státy do Moskvy s cílem podpořit začínající skauting v Rusku. Místní nadšenci se následně postarali o převoz Betlémského světla až do Vladivostoku.

Během prvních deseti let se postupně přidávaly další okolní země – Německo, Chorvatsko, Slovinsko a Itálie. Italští skauti následně předávali Betlémské světlo také Svatému otci ve Vatikánu. V současné době se pravidelně mimo již zmíněné státy zúčastňují i další delegace skautů z Ukrajiny, Lucemburska, Francie, Španělska, Belgie, Dánska, ale také delegace ze zámoří – ze Spojených států amerických a Mexika. V rámci přeshraniční spolupráce skautů se následně doveze Betlémské světlo do dalších států – Portugalska, Holandska, Norska, Švédska a dalších. V Evropě již možná není země, kde by se světlo z Betléma nerozzářilo."