Biskupství brněnské

Charita otevře Centrum pro lidi bez domova

Ilustrace
18.12.2012

Dne 18. prosince 2012 od 10.00 se slavnostně otevře budova Centra pro lidi bez domova, Bratislavská 58, kde bude Oblastní charita Brno (OCH) poskytovat sociální služby - Azylový dům, Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu.

Všechny tyto služby již OCH poskytovala, ale díky projektu financovaného z 85% z výzvy 3.1 ROP Jihovýchod (+ 15% spoluúčast), kdy proběhla velká rekonstrukce interiéru budovy, může OCH ve všech službách zvýšit kapacitu a kvalitu poskytované služby.

V rámci slavnostního otevírání proběhnou komentované prohlídky objektu a zahrají i někteří z bývalých a současných klientů divadelní představení "Proměny..."

Pozvánka

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality