Biskupství brněnské

11. prosinec 1949 - den Číhošťského zázraku

Ilustrace
11.12.2012

Advent 1949, zasněžená mrazivá Vysočina, nedělní dopoledne 11. prosince. V malém kostele v Číhošti se při kázání sedmačtyřicetiletého faráře P. Josefa Toufara třikrát zakýval dřevěný oltářní křížek a zůstal zkroucen a vychýlen mimo těžiště. Tento pohyb vidělo dvacet svědků. Následně se do rozbíhajícího církevního objasňování vlomila komunistická státní bezpečnost. Pan farář byl zatčen, mučen, nucen k přiznání, že vše podvodně sestrojil, byl mlácen, až zemřel.

Známý kněz a mučedník královéhradecké diecéze R. D. Josef Toufar byl původně brněnským diecezánem. Narodil se 14. 7. 1902 v Arnolci u Jihlavy, farnost Zhoř. Pokřtěn byl 15. 7. 1902 ve farním kostele sv. Markéty ve Zhoři u Jihlavy, děkanství Měřín, diecéze Brno. Pokřtil jej R. D. František Míča. František Míča se narodil se 28. ledna 1860 v Letonicích u Vyškova na Moravě, na kněze byl vysvěcen 26. července 1885. V letech 1892-1908 byl farářem a místoděkanem ve Zhoři, od roku 1908 byl farářem a děkanem v Želetavě, pak byl farářem a arciknězem v Opatově na Moravě. Zemřel 21. května 1932.

Text: R.D. ICLic. Mgr. Martin Bejček, farář v Letonicích
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality