Biskupství brněnské

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ilustrace
18.1.2013 - 25.1.2013

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM - program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2013

Ve dnech 18. – 25. ledna 2013 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2013 mají motto „Co od nás Hospodin žádá?“

(srov. Mi 6,6-8)

Jak uvádějí autoři v úvodu brožury k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2013: "Texty k Týdnu modliteb 2013 vznikly v Indii a nabízejí příležitost více se zajímat o tuto velkou zemi s malým procentem křesťanů, kteří jsou v poslední době stále víc vystavováni pronásledováním ze strany fanatiků. Navíc je toto křesťanství spolu s celou indickou kulturou zatíženo nespravedlivým a diskriminujícím kastovním systémem a snaží se o jeho překonávání. Je to však křesťanství živé a životaschopné. Ne náhodou v poslední době v Evropě vzrůstá počet indických kněží, řeholníků a řeholnic, které přinášejí živou posilu do stále menšího počtu duchovních povolání v Evropě. Vzpomínejme v modlitbách na tyto naše křesťanské bratry a sestry a také na všechny ostatní, kteří jsou v současné době ve světě vystaveni zkouškám a pronásledování. Slovo z Písma, které je ústřední myšlenkou tohoto Týdne modliteb: „Co od nás Hospodin žádá? (srov. Mich 6,6-8), by se pro nás mělo stát každodenní výzvou a otázkou po naplňování Boží vůle. V tomto naplňování spočívá smysl života každého z nás jednotlivě i všech společně, včetně neúnavné snahy o jednotu křesťanů."

 

Brožura zde