Biskupství brněnské

Žehnání Svatomartinského vína 2012 v katedrále na Petrově

Ilustrace
11.11.2012

V neděli 11. listopadu 2012 - v den svátku sv. Martina - požehná v 10.00 hodin v brněnské katedrále na Petrově Svatomartinské víno kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, R.D. ThLic. Petr Šikula

Brno: Blíží se opět období degustace a prodeje Svatomartinského vína z nové sklizně roku 2012. K této příležitosti sestavil František Odehnal z Brna- Soběšic, který je autorem oblíbeného průvodce Poutní místa Moravy a Slezska, tématickou brožurku. „Přál jsem si, aby se k obnovené vinařské tradici připojila také informace o jejím smyslu a především základní informace o životě velké osobnosti starověku, svatého Martina, jehož svátek byl dříve v našich zemích hojně slaven. Martinovo jméno je nyní v názvu nově vzniklé, úspěšně se rozvíjející novodobé vinařské tradice, a má tedy svou logiku poznat i jeho osobu,“ vysvětluje František Odehnal. V informačním letáku F. Odehnala je životopis světce spolu s informacemi o jeho celosvětové úctě: Ve světě je svatému Martinovi zasvěceno 4603 kostelů a kaplí, v České republice 145. Dále je zde zmíněna historie Svatomartinského posvícení včetně receptů na martinskou husu. Jsou zde také uvedeny odborné údaje vztahujícími se k Svatomartinskému vínu napsané hlavním sommeliérem Národního vinařského centra ve Valticích panem Ing. Markem Babiczem. Spolu s mapkami vinařských oblastí Moravy a Čech a mapkou starověké Římské říše s místy vztahujícími k životopisu sv. Martina, získá každý zájemce základní přehled o Svatomartinském víně nejen po stránce vinařské a komerční, ale i historické a duchovní. “Domnívám se, že tato informační brožurka poprvé komplexně zohledňuje již sedmiletou tradici prodeje Svatomartinského vína v České republice (od roku 2005),“ uzavírá František Odehnal.


Kontakty:
Ing. František Odehnal: Tel. 541 238 289
Distribuce:J. Brauner e-mail : j.brauner@volny.cz
U Škrobárny 3, Dolní Kounice
tell/fax 549 241 588 - mobil: 603 247 540

Doporučená cena 3,90 Kč