Biskupství brněnské

Duchovni obnova pro ženy u sv. Augustina

Ilustrace
17.11.2012

Podzimní duchovní obnovu pro ženy pořádá již po šestnácté Unie katolických žen, pobočka Brno, a to v sobotu 17. listopadu 2012 od 8.30 hodin. Duchovní obnovu povede  P.Pavel Hověz, farář z farnsoti Brno - Lesná.

Téma: Objevit Boha – Lásku

Program