Biskupství brněnské

Projekt Křesťanské Vánoce

Ilustrace
2.11.2012 - 31.12.2012

Po pětileté pozitivní zkušenosti některých farností brněnské diecéze s akcí "Betlémy" bude letos zahájen nový projekt Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství Vánoc nejširší veřejnosti.

Brno: Do projektu je zapojena katolická církev a křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví, a umožní zájemcům bezplatnou návštěvu kostelů, modliteben a betlémů.

Farnosti mohou nově prezentovat své adventní a vánoční programy na stránkách http://www.krestanskevanoce.cz, které budou zprovozněny 1. prosince 2012. Farnosti samy do nich mohou již nyní začít vkládat své informace o akcích. Jedná se zejména o žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, o možnosti pro svátost smí­ření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živé betlémy, vánoční besídky, štěpánskou koledu, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jeslič­kové pobožnosti, žehnání vína, dále o obnovu manželských slibů, děkovné bohoslužby na Silvestra, žehnání kadidla, zlata, vody a křídy, tříkrálová koleda, žehnání obydlí, přednášky, besedy atd.

Název kostela a kontaktní osobu ve vaší farnosti je možné nahlásit na adrese:

Pastorační středisko brněnské diecéze
Petrov 6
602 00 Brno
e-mail: souckova@biskupstvi.cz

Leták - principy