Biskupství brněnské

Nový probošt v Mikulově

Ilustrace
2.12.2012

Instalace nového probošta Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově, P. Mgr. Pavla Pacnera (nar. 1976 v Třebíči), proběhne na první neděli adventní 2. prosince 2012 v 10 hodin v kostele sv. Václava v Mikulově.

Brno/Mikulov: Novým, v pořadí 26. proboštem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově, byl brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem jmenován od 1. listopadu 2012 P. Mgr. Pavel Pacner, dosavadní administrátor u kostela sv. Jana v Mikulově. Generální vikář brněnské diecéze a děkan a I. prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek uvede nového probošta do služby při slavnostní bohoslužbě v neděli 2. prosince od 10.00 hodin.

Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově byla založena 22. srpna 1625. Pro zajímavost uvádíme seznam proboštů, kteří zde působili od 20. století:

Karel Menshengen (1909 -1914)
Emanuel Waldstein - Wartenberg (1914 - 1933)
František Linke (1934 - 1944)
František Drábek (1948 - 1971)
Vladimír Nováček (1971 - 1999)
Stanislav Krátký (1999 - 2010)
Pavel Pacner (2012-)

Životopis 26. mikulovského probošta R.D. Mgr. Pavla Pacnera 

Narodil se 23. června 1976 v Třebíči jako nejmladší z pěti dětí. Po maturitě na třebíčském gymnáziu vykonával roční službu v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. V září roku 1995 nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích a od roku 1996 pokračoval pět let ve studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Po promoci v červnu roku 2001 byl v den svých pětadvacátých narozenin vysvěcen brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem k jáhenské službě, kterou vykonával v Diecézním centru mládeže v Osové Bítýšce.

Dne 29. června 2002 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení. Poté P. Pacner působil jako kaplan ve Velkém Meziříčí, v Hodoníně a v Dolních Bojanovicích, od září roku 2007 byl administrátorem v Mutěnicích. V srpnu 2011 nastoupil k duchovní službě do Mikulova a okolí, kde v současné době vytváří společenství s dalšími dvěma kněžími.

Dva rodní bratři Pavla Pacnera, Jan a Stanislav, jsou rovněž kněžími brněnské diecéze.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality