Biskupství brněnské

Hořet, ale nevyhořet

Ilustrace
30.10.2012

V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se v klubu VeSPOD Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni (Kotlanova 13, zastávka tramvaje č. 8) uskuteční v úterý 30. října 2012 v 19.00 hodin přednáška MUDr. Františka Havláta a Ing. Jiřího Cetkovského nazvaná Hořet, ale nevyhořet.

Přednáška vychází z 3. Vídeňské psychoterapeutické školy prof. Dr. V.E. Frankla, která se nazývá „Logoterapie“ čili terapie smyslem žití. Tato přednáška však směřuje k častým problémům dnešní doby, které jsou shrnuty v „syndromu vyhoření“. Téma bude doplněno přednáškou Ing. Jiřího Cetkovského „Příběh jedné z tisíce“ - jde o životní příběh autora se všemi komplikacemi, utrpením, bolestmi i nemocí, na kterou však díky svým postojům, koníčkům i zázemí pozitivně reaguje a vše překonává.

Plakát

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality