Biskupství brněnské

Misijní neděle 21. října 2012

Ilustrace
21.10.2012

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2012

 

Milí přátelé misií,

v jedné chudé krajině se stal zajímavý příběh. V zemi byl řadu let válečný konflikt a mnoho chudých lidí přišlo často i o to málo, co měli. Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou a chudobou zasaženy nejvíce. Když se však počítal výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k nečekanému překvapení. Diecéze, do níž patřily chudé rybářské oblasti, dala ve srovnání s ostatními o mnoho víc. Velmi brzy se přišlo i na to, čím to bylo. Chudí rybáři, kteří dobře věděli, co bída a hlad znamená, se totiž rozhodli věnovat pro misie výtěžek jednoho dne a tím pomoci lidem, kteří trpí třeba ještě větší nouzí.

Prožíváme světovou Misijní neděli, ke které nás zve sám Svatý otec, jehož letošní misijní výzva je spojená s Rokem víry. Připomíná nám, že víra je světlo, jež nesmí být nikdy ukryto; nejdůležitější dar, který si nemůžeme nechat pro sebe. V této chvíli chci každému z Vás poděkovat za všechno, co jste si během loňské Misijní neděle i přes uplynulý rok nenechávali pro sebe, ale rozdělili se (mnohdy ze svého nedostatku) s potřebnými v misiích. Celkem jsme dostali přes 26 milionů korun, z toho 14 milionů bylo z Misijní neděle, 8 milionů jste věnovali chudým dětem a necelé 4 miliony na bohoslovce v misiích. Zprávy, které dostáváme z misií, potvrzují, jak je tato pomoc opravdu potřebná a dobře využívaná – zvláště když je nesená Vašimi modlitbami, oběťmi a láskou!

Protože situace v misiích vyžaduje i nadále naši velkou pozornost, dovoluji si Vás i letos požádat o štědrou spolupráci. Výtěžkem Misijní neděle chceme letos podpořit především pomoc do Zambie, aby se mohlo ve třech diecézích postavit 5 far a 3 kláštery, rozšířit 2 řeholní domy, opravit zchátralý dům, koupit 1 auto a audiovizuální techniku pro pastorační aktivity místní radiové stanice, uskutečnit biblický formační program, zaplatit formaci katechistů apod.

Kromě této sbírky na Misijní neděli máme od letošního roku na starosti sponzorování přibližně 300 bohoslovců ze čtyř seminářů v Zambii, na Srí Lance a Papuy-Nové Guiney. Jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti se mohou stát sponzory konkrétních bohoslovců a být s nimi v kontaktu. Rok studia stojí 15.000 Kč. Kvalitní vzdělání, lékařskou péči i základní pomoc sirotkům, hladovým a jinak trpícím dětem chceme umožnit v Zambii, Ugandě, na Srí Lance, v Indii a dalších pěti zemích. Další informace získáte na našem novém webu www.missio.cz.

Během jednoho dne se toho děje v misiích mnoho. Kvůli bídě musí např. zemřít 15.000 dětí. Najdou se ale i rybáři, kteří nejedí, aby výtěžek jednoho celého dne mohli věnovat misiím. Pokud chceme, můžeme se k nim připojit a právě tímto způsobem oslavit 100 letod vzniku Misijních děl u nás. Kéž nás v našem misijním úsilí každým dnem vede Panna Maria, Královna misií.

P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality